Rabu, 20 Maret 2013

Kaulinan Budak Baheula

aya hiji pertanyaan pikeun urang sadaya.
pernah teu ningali barydak ayena anu ngamaenken naon anu ku urang baheula dimaenkeun???
pasti jawabana sami, nyaeta tos jarang bahakan tos teu pernah ningali dei naon anu di maenkeun ku nurang di maenkeun ku barudak zaman ayeuna, tong boraah di kota anu aya di lembur ge tos jarang bakhan mungkin tos teu aya,
perihatin,
zaman kiwari, urang tos jarang mendakan murangkalih anu ngamaenken permaenan tradisional, barudak ayena lewih resep kana permaeanan modern tibatan ngamumule permaenan tradisional padahal mah seueur pisan manfaatna kucara maenken permaenan tradisional eta, tapi kalobaan ti antara aranjeuna lewih reuseup kana permaeanan moderen, memang teu salah urang bisa tur apal kana permaenan moderen tapi urang ulah sape hilap kana naon anu tos jadi tradisi kolot baheula.
seueur budak ayena anu teu apal kana kaulinan barudak baheula, hal eta kudu jadi emutan pikeun urang sadaya para generasi muda ulah sampe ka leungit eta tradisi barudak baheula teh.
seueur manfaat tur pesen anu aya dina macem-macem permaenan barudak baheula teh, salah sahiji manfaatna nya eta barudak bisa bersosialisasi jeung nu sejena, tina hal eta timbul rasa nyaah, saling ngahormatan antara babaturan, rasa kebersaam anu kuat. dina kaulinan barudak baheula loba pisan permaenan anu nuntut kejasama antara pemaen,ngabutuhken strategi, kakuatan, kalincahan , kacerdikan ti individu nu ngalakonan permaenan eta.
" tinggal nungguan waktu punahna naon anu disebut kaulinan budak baheula gara-gara kagerus ku permaenan moderen, pami ti ayena urang teu enggal nyalametken hal eta "

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar